حالت نزدیکی

حالت نزدیکی

 به رو خوابیدن زن:

در این حالت زن به روی مرد قرار میگیرد و مرد به پشت در زیر.

ویژگیها:
- اتحاد حسی و عاطفی کامل میان زوجین
- غالب بودن زن و مغلوبیت مرد
- امکان همه نوع عمل در حین دخول (لمس کردن،بوسیدن،لیسیدن و...) به خصوص برای زن
-
احساس غالب بودن زن نوعی غرور و تسلط زنانه را به نمایش می گذارد.
-
دخول کامل صورت نمی گیرد .
-
تنظیم میزان دخول آلت مرد را زن بر عهده دارد.
- زن میتواند هر زمان که مایل بود آلت مرد را از آلت خود خارج نماید(به خصوص برای پیش گیری از حاملگی)
-
بیشتر حرکات عقب و جلو کردن را زن بر عهده دارد.

-
معمولا مردهائی به زنها این اجازه را می دهند که :
۱
. در زندگی عادی نیز مغلوبند یا:
۲
. زن خود را دوست داشته و به او احترام می گذارند یا:
۳
. به دنبال تنوع طلبی هستند.

وضعیت پاهای زن می تواند مطابق روش قبل تغییر یابد

  روبروی هم و به پهلو خوابیدن:

در این حالت زن و مرد در کنار یکدیگر و به پهلو خوابیده و همدیگر را در آغوش میگیرند.

ویژگیها:
-
اتحاد حسی و عاطفی کامل میان زوجین
-
امکان برابر برای زن و مرد جهت هر گونه عمل و رفتار جنسی
-
دخول کامل صورت نمی گیرد
-
امکان تغییر در حالات مختلف پاها برای طرفین
-
چهره به چهره کامل
-
بیشتر برای مواقعی به کار میرود که زوجین تمایل برای لمس و عشق بازی دارند تا دخول صرف
-
لمس کردن قسمتهای پشت از قبیل کمر و باسن به راحتی صورت میپذیرد

وضعیت پاها:
-
مرد می تواند ران خود را بین پاهای زن قرار داده و آن را به لبهای آلت وی بمالد. این عمل زنان را به شدت تحریک می سازد.(البته زمانی تحریک زن بیشتر می گردد که ران پای مرد پر مو باید یعنی موی مخملی داشته باشد)

در این حالت زن و مرد هر دو به یک پهلو خوابیده و مرد از پشت به زن نزدیک می شود.

ویژگیها:
-
امکان لمس تمامی پشت زن توسط مرد که در حالات قبل کاملا صورت نمی گرفت.
-
احساس نوعی امنیت از جانب زن (این احساس نیاز اغلب افراد می باشد تا با تکیه بر کسی که دوستش دارند تامین میشود(
-
مرد می تواند با در تماس قرار دادن آلت خود با باسن زن باعث نعوذ آلت خود شود (برای مردهایی که دیرتر دچار نعوذ می شوند(
-
اکثر زنها به بازی و لمس کردن باسن شان توسط مردها آنهم با استفاده از دست تمایل دارند اما با دخول در باسن به دلایلی (بعدها توضیح خواهم داد) آنچنان موافق نیستند.
-
مرد به راحتی قادر به ماساژ و لمس سینه های زن است.
-
زن کمترین فعالیت را داراست.
-
مناسب برای زنان باردار و خسته و یا در حال خواب(البته با رضایت و آگاهی زن(
-
امکان بوسیدن لبها اندک است.

وضعیت پاها:
-
زن پاها را کمی از هم باز می کند تا مرد ران خود را ما بین آن قرار دهد و ران خود را به قسمت اتصال آلت تناسلی و باسن زن (منطقه حساس) می مالد.
-
زن پاها را کمی باز می کند تا مرد یا آلت خود را با لمس آلت زن در آن قسمت قرار دهد و عقب جلو کند یا دخول را انجام دهد.

/ 0 نظر / 5 بازدید