شب زفاف

شب زفاف

آداب و رسوم غلط:
هم در گذشته و هم در حال حاضر در خانواده های سنتی ایرانی رسم است که در شب اول عروسی (شب زفاف) زنان پشت در اتاق عروس و داماد می نشینند تا داماد پارچه ای خونین
را نشان آنها بدهد تا از پشت در بلند شوند و به خانه های خود بازگردند.
این دستمال خونی نشان دهنده پاره شدن پرده بکارت عروس توسط داماد است.

این شب به چند دلیل مهم است:
۱
. این شب برای اغلب زوجها شب پر التهابی است و اولین شب ارتباط جنسی جدی میان آنهاست.
۲
. زنها در این شب به شدت نگران و مضطرب هستند.
۳
. خاطره این شب تا پایان زندگی در ذهن زنان باقی می ماند.حتی اگر بعدها ازدواجهای مکرری کنند.
۴
. پاره شدن پرده بکارت اغلب با آمدن مقداری خون همراه است و این برای طرفین مهم و استرس آور بوده و در زنها همراه با درد و سوزش و ضعف جسمانی است.

تذکر:
۱
. مردها سعی کنند قبل از شب عروسی با خانواده خود جهت کنار گذاشتن آداب و رسوم غلط به طور جدی صحبت کنند.
۲
. به همسر خود برای کسب اعتماد به نفس قبل از شب زفاف روحیه بدهید.
۳
. هیچ لزومی ندارد که مردها همان شب اول پرده زن را پاره کنند. بهتر است به شب دیگری موکول گردد.
۴
. سعی کنید این شب را با معاشقه و بوسه و لمس بگذرانید و دخول را به شبهای دیگر موکول کنید.
۵
. این شب را در آغوش هم و برهنه تا صبح سپری کنید.


وظیفه مرد:
۱
. بایستی مرد بتواند تا حد ممکن اضطراب و نگرانیهای زن را کاهش دهد.
۲
. نوازش و لمس تدریجی بدن زن در ابتدا از هر کاری مهمتر و واجب تر است.
۳
. کم کم لخت شوید. در آوردن شورت آخرین مرحله به حساب می آید.
۴
. با حرفهای معمولی و آرامش بخش با زن خود صحبت کنید.
۵
. سعی کنید از زیبائی های بدنش تعریف کنید.
6.اصرار نداشته باشید که حتما دخول انجام دهید
.
۷. نوازش آلت زن نیز توصیه می گردد

/ 0 نظر / 5 بازدید