بوسه

بوسه

هر چند بوسه را از لب آغاز کردم اما آن را به لب ختم نمی کنم.
هر زن و مردی دارای نقاط حساسی در بدن است که باید از جانب فرد مقابلش شناسایی شود. بوسیدن این مناطق لذتی همراه با انتقال محبت را در پی دارد و شروع نزدیکی را لذت بخش تر می سازد.

مناطق حساس بدن زن برای بوسه:(حساسیت ها در همه یکسان نیست)
-
لبها
-
گونه ها
-
چشمان
-
لاله گوش
-
کنارهای گردن
-
سینه ها
-
زیر بغل
-
پشت کتف ها
-
وسط ستون فقرات
-
لمبرها
-
لبهای آلت تناسلی
-
کشاله ران
-
پشت زانو
-
پشت ساق پا

 مناطق حساس بدن مرد برای بوسه:(حساسیت در همه یکسان نیست)

-
لبها
-
گردن
-
وسط سینه ها
-
لاله های گوش
-
پشت کتف ها
-
وسط ستون فقرات
-
کشاله ران
-
آلت تناسلی ( سر آلت/زیر آن/بیضه ها)
-
بین سوراخ مقعد و انتهای آلت

/ 0 نظر / 3 بازدید